چاپ کردن این صفحه

نرم افزار پیش بینی

نرم افزار پیش بینی

علم پیش بینی هم اکنون در کشورهای دنیا مورد توجه کارشناسان ، متخصصین و عموم مردم در تمامی زمینه ها می باشد. اما تعدد داده ها و پیچیدگی اطلاعات عملا پیش بینی هدف را غیرممکن کرده و تصمیمات را در تمامی زمینه ها دشوار و هزینه بر می کند، تنها راه ممکن برای تصمیم گیری های صحیح استفاده از ابزارهای علمی معتبر بر پایه علوم پیش بینی و استفاده از صنعت هوش مصنوعی می باشد. نرم افزار پیش بینی با طراحی و تولید متخصصین ایرنی بر پایه اصول علمی و استفاده از الگوهای هوش مصنوعی یکی از ابزارهای قدرتمند بوده که توانایی پیش بینی اهداف و متغیرها در تمامی زمینه ها را داشته و می تواند مورد استفاده سازمان ها، مراکز

تحقیقاتی،شرکتها،کارخانجات و حتی عموم مردم قرار گیرد.


 2255,    18  آذر  1394 ,   محصولات
مدیریت

وبگاه: srpn.ir

سیستم های راهبردی پایانت